Social Retshjælp Fyn , cvr-nr. 34153973

Social Retshjælp Fyn - S R Fyn


Renoveringen af  også   Nyborgvej 225
resulterer i midlertidig flytning 12/1/17.
* Nr. 50 42 62 73 kan benyttes : ring/sms *

Tlf-tid tirs/ons/torsdage  kl. 21 - 22

SMS'er besvares a.s.a.p. afhængig af arbejdspres.

Kontakt IKKE mulig, indtil videre, per mail(s).


POST kan fra 12/1-2017 afleveres (postboks) på
Johannes Larsens Vej 28 , dør åben for post. 
Johannes Larsens Vej 28   -  NB :   KUN  POST.
Møder m.m. afholdes enten hjemme privat hos DIG/JER,
eller i mødelokaler i Odense efter nærmere aftale.
.............................

   " Tænk  med  hjertet "

        Den Sociale Retshjælp på Fyn 
 

Det menneske, der har overskud til at hjælpe
andre mennesker, ér et meget
privilegeret menneske.

********************************
Bestyrelsen gør opmærksom på,
at VI har mistet post flere gange.
Aflevering, fremsendelse, derfor UDEN
de sidste 4-cifre i cpr-numre. Overstreg.
Fjernes i ALLE papirer !

*******************************
Bestyrelsen har enstemmigt besluttet fra
februar, 2016 :  Pga. chikanerierne, spild
af kvalitetstid, så har vi fjernet tælleren
som registrerede besøgstallene på WEB-
SITES. Hackerne fandt stor moro i dril-
lerier ifm. sabotering af besøgstælleren.
2016
UGE 7 :  besøgstæller  : 100.014
  registreret  ' læst ' www.srfyn-mmi.dk 
Påsken 2010 startede NY tæller fra 0. ****************************

Social Retshjælp Fyn   -  S R Fyn  

tidligere  cvr - nr.  32504620, hacket v/HRP.  )
Cvr-nr. (nyt) 34 15 39 73 gældende til marts, 2018.


"Den Sociale Retshjælp Fyn"

DSR på Fyn / SRFyn 
:

 VI arbejder 'selvstændigt',
og vi er  IKKE   en  "del"  af
DSR , København og/eller Aarhus,
som modtager KOMMUNALE midler !

Når VI stævner kommuner, fører sager mod
forvaltninger/kommuner, så er det vigtigt,
at der  IKKE  er 'økonomiske mellemværender'.

SRFyn
  forbeholder sig rét til at være uafhængige.


SRFyn 
"beskytter" vore frivillige 'medarbejdere'
iht. VEDTÆGTERNE, som giver fuld anonymitet.
"whistleblower-ordningen" giver fuld anonymitet.

SRFyn
får flere og flere henvendelser
fra borgere, som er blevet henviste
af/fra Retterne i DK...TAK for dét  !
 
På denne måde får også de borgere,
der IKKE har edb og/eller IT-adgang
muligheder for gratis rådgivning.

Dette gælder især migranterne,
pensionisterne og de 'socialt udsatte'.Retshjælp & Rådgivning
kan også foregå 'privat',
hjemme hos DIG/JER.


Husk : 
Der ér tavshedspligt !

SRFyn
startede den, 19. dec., 2008 i Odense.
 19 / 12 - 2008 startede ' tælleren ' på nul !
Påsken 2010, forfra på nul, efter hacking.
( gammel tæller stod på 9.875 )

Stifter&idé :  Mogens Minnark-Iversen, iværksætter.


SRFyn   dækker samtlige 10 fynske kommuner.

  Fra medio 2010 samtlige 98 kommuner i DK.

   

Der samarbejdes bredt med de kommuner i DK,
hvor borgerne er registrerede som 'sidst tilmeldte'.


SRFyn yder GRATIS bistand ifm. juridiske, sociale og
  økonomiske problemer,
hvor borgerne hér har mulighed
 for at få GRATIS 'hjælp og rådgivning' ...
 


SRFyn  hjælper primært de hjemløse,

misbrugere og psykisk syge, 

men også de borgere,

som løslades fra arrester & fængsler,
udskrives fra sygehuse og/eller
fra 'diverse' behandlings- og botilbud.
 

De Socialt Udsatte !


Medio 2011 oprettede SRFyn en afdeling

i forbindelse med migrant rådgivning på Fyn.

De Socialt Udsatte & migranter  

som ofte ikke evner,  magter,
eller har råd til 'selv' at betale.


SRFyn tilbyder hjælp med juridisk bistand ifm. udarbejdelse
af f.eks. indsigelses- & 
påstandsskrivelser,
 anmodning(er) om genoptagelse(r),
replikker & duplikker samt stævninger.

Klageskrivelser over afgørelser

Svarskrivelser til forvaltninger m.m. !

SRFyn
har tilknyttet juridisk, psykologisk & økonomisk ekspertise, højt uddannede,
både eksternt & internt ,

samt 1 mediator, bisiddere, coaches & Sociale Managers.
Læger, speciallæger, flere præster, psykiatere&psykologer og ca.10 tolke.
 

SRFyn
møder GRATIS i Fogedretterne (evt. med fuldmagt)
og møder som 
'rettergangsfuldmægtig' 
ifm.
de retssager, som anlægges i Skandinavien & EU.

SRFyn
 
deltager ifm. møder med hospitaler, pengeinstitutter,
læger, tandlæger og
de sociale myndigheder (kommunerne).


Juridisk, psykologisk og økonomisk bistand.
Sociale Managers, ny-uddannede 
og 'ældre'.

Tolke-Service mulig e.n.a., dækkende 12 sprog.

*******************************************

SRFyn oprettede i 2009 en særlig afdeling for
Opsøgning & Udredning
af
gadesovere, hjemløse på Fyn :

 
Endvidere oprettedes en særlig afdeling
for  efterværn  medio 2009,
med 
besøgsordninger 
til de borgere,
som var flyttet " i egen bolig " ,

og/eller, som selv ønsker
at fastholde
en regelmæssig 'social kontakt' med 'livet omkring dem'.
 

Postadresse :  Johannes Larsens vej 28

5220  SØ ,  Odense ( dør åben til postboks )     

mogensminnark@gmail.com

 + 45    50 42 62 73 direkte  ( fra 20.45  - 22 )  

41 43   0 9 8 7   juridisk afdeling  


GRATIS  Retshjælp&Rådgivning

Her kan  alle  borgere  få hjælp & rådgivning.********************************************

Pengeinstitut : Folke Sparekassen i Odense.


(nem) * Konto :    9860 000 02 41970

IBAN nr. DK  439860ooo0241970

  * Cvr-nr.  34 15 39 73 gældende til marts, 2018

 

Konto : Donationer og 'pengegaver'  :

9860 000 0276731


Den Sociale Retshjælp på FYN har i '2013'

64 direkte tilknyttede 'frivillige' - incl. tolkene.

+ ca. 450 'frivillige' registrerede i 2014.
 
 DSR på Fyn, SRFyn  m. flere.


VI  'modtager'  dagligt mellem 5 - 15 'sager'.

De sager, hvor der ér begået 'fejl og/eller lovbrud',

de sager  " behandles."


VIGTIG  INFORMATION :

Vedr. aflevering / fremsendelse af SAGER :

 HUSK altid  KOPIER , TAK.

Sekretariatet kan IKKE vederlagsfrit påtage sig

at fremsende/returnere sagsakter.

Porto skal fremsendes, før VI returnerer !

 ********************************************


Fra 1/1-2015 har VI indført 'godtgørelse(r)' for de sager,

hvor klienterne IKKE er socialt udsatte : Firmaer og privat

personer, som VI får flere og flere henvendelser fra.

Sager : Alle slags sager : 1 ) 'efter nærmere aftale'  2 ) eller

donation(er) til 'særligt trængende' (socialt arbejde) efter :

" NO cure, NO pay " der betales KUN når sagerne vindes !

For hver kr. 10.000 der 'skaffes/vindes'  betales : 10 %.

De første kr. 5.000 = kr. 500,-  ( dækning af udgifter )


    Konto : Reg. nr. 9860  oooo241970 (Folke Sparekassen)

( hovedkonto med underkonti )

DSR på FYN : Cvr. nr. 34 15 39 73 

***********************************


   Henvendelser, kontakter per måned :     

 Den 4 / 01 - 2016 havde 97.606 besøgt/læst siden 

Den 4 / 02 - 2016 havde 99.732 besøgt/læst siden

UGE 7, 2016 tælleren fjernet : 100.014   læst siden.

www.srfyn-mmi.dk

 
" Tænk med hjertet "


Afsluttet 
13.563  sager
 15 / 1  - 2018

((antal sager - 1153 - fra 1/1-2009 og til Påsken 2010 er medregnet))


Flere aktive sager ligger i Advokatnævnet og i "EU".

  Advokatnævnet behandler sager, hvor retsplejeloven ér

groft tilsidesat, lovbrud, samt flere klagesager er

indbragte: AST,Justitsministeriet,Statsforvaltningen & DEM.


  Afsluttede, gennemførte sager opdateres hver

mandag  i.f.m. gratis rådgivning .


Mogens Minnark-Iversen , iværksætter

bestyrelsesformand, chefjurist, mediator, mentor og social manager.

mogensminnark@gmail.com

mmi@srfyn-mmi.dk

+ 45   4 1 4 3   0 9 8 7   ( IKKE sms, TAK.)

+ 45  5 0  4 2  6 2  7 3  direkte :  M. M-I&sms

(( ring venligst efter 20.45  -  eller  e.n.a. ))

( h v e r d a g e, minus 1ste mandag NY måned )

SRFyn , Den Sociale Retshjælp på Fyn

har 10  'afdelinger/er repræsenteret'  i :

Kerteminde,Middelfart,Nyborg,Odense&Svendborg.

Assens,Bogense,Faaborg,Otterup,Ringe/Midtfyn fra 2013 


Pas GODT JER SELV og  på hinanden !


Bestyrelsen :  Januar,  2018.

**********************************************************************


Kunstmaleren June Lyck, Odense

har sammen med en 'kreds' af borgere

doneret "borgmester Anker Boye's favoritmaleri"

til Den Sociale Retshjælp på Fyn, ( SRFyn )

""" Dette maleri får mig til at stoppe op,

fordi det er så specielt og anderledes.

Jeg bliver udfordret : Er det for meget,

eller er det i virkeligheden for lidt ?

Maleriet fænger : Hvad betyder det,

og hvad er det, der sker i maleriet ? """

Udtalte borgmester Anker Boye om hans 'favoritmaleri'

blandt de 423 malerier, der var udstillet i Rådhushallen.


Maleriet blev overrakt til formanden for DSR på Fyn/S R Fyn

 blandt andet med disse ord :

"" TAK er kun et 'fattigt ord' !

Derfor skal DSR på Fyn også have dette maleri,

pga. den store styrke og vilje til at hjælpe dér,

hvor 'andre' har mistet håbet og modet.

TAK fordi DSR på Fyn kæmper for de 'svage',

dem, der ikke selv har 'midlerne' til at kæmpe.""

Formanden takkede (også) på vegne af medarbejderne.


" De mennesker, der har overskud til at hjælpe andre

  med deres problemer,er meget privilegerede mennesker."


" Ens eget liv betyder ikke så meget,

førend man har lært at værdsætte andres."


( Den, 7. september, 2012 )

Billedet er skænket med denne 'klausul' :

Vedr. billedet : "" Seperation  Fatale ""

Ifm. kunstmaler June Lyck's fremtidige udstillinger,

hvor 'Seperation Fatale' indgår, så 'udlåner' DSR på Fyn

maleriet til disse udstillinger i ind- og udland, som aftalt.


**************************************************************


(( Kun til internt brug, medarbejdere, husk KODE ! 

Bestyrelsen, direkte :    (kode)  (91 48 28 48) /  50 42 62 73

 Sekretariatet, direkte : (kode)  (91 48 27 10) /  4143 0987

Efterværn og Opsøgning/Udredning : (kode) (91 60 47 84)  


Da VI jævnligt bliver udsat for 'hackerangreb'

'udefra' , så har bestyrelsen indført KODER. !

Det er med stor beklagelse, at dette ér nødvendigt,

men telefon'fis' og chikanerier har VI ikke 'tid' til.


*******************************************************

*********************************************************************


Bestyrelsesposter (formandens : Curiculum Vitae) bl.a. :

Ejendomsaktieselskabet BRETAGNE  A/S

Foreningen af Socialt Boligbyggeri , FSB

(( Gladsaxe / Mørkhøj ))

Nordsjællands Konsulent og Rådgivningsfirma ( NKR ) CEO

E.A.C., ( Ø.K. ) : " Hamborg, London, Johannesborg og Durban, S.A..

København, Bangkok, Singapore, Manila, Kuala Lumpur og Sidney "

(( de største, vigtigste afdelinger/filialer ))

S.T.F.  A/S  (børsnoteret)(prokurist m.m.)

G.I.S. Scandinavia , Baltikum og Rusland, CEO

Lindegaardens Reklame & Marketing, CEO

LRM International Media Group UK Ltd., CEO

Erhvervs- og Industri NYT, (chefredaktør, stifter)

Hotel og Restauration's NYT, (chefredaktør, stifter)

Industri og Transport, (chefredaktør, stifter)

(( medlem af chefredaktørernes klub ))

S R Fyn, Odense, bestyrelsesformand, 98 kommuner, DK

Den Sociale Retshjælp på Fyn, 10 kommuner, formand, chefjurist

Gratis Retshjælp og Rådgivning, landsdækkende, formand

F.F.H., Fyn

OHUTU  International , DK / Syd Sudan

Den Sociale Tænketank  ' Carpe Diem ' , CEO

F.a.B., Korsløkken, Afd. 34. ( 2015 )

F.a.B., Korsløkken, Afd. 1 - 34 , 2017

****************************************************************************************


K l u b b e r ,  internationalt  :

The Wanderer's, Johannesborg, S.A.

Racing Club de Paris, Frankrig.

The Hurlingham, London, UK.


*********************************************************

*********************************************************
Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Jur. Afd. | Svar 09.03.2017 18.50

LOVBRUD :
Od. Komm., B&U Forvaltningen,
var 8 dage om ifm. børnesag,
at få afholdt samtale m/barnet.
Serviceloven siger 24 timer, 1 døgn.
Barnets RET krænket.

Formanden 09.03.2017 19.00

Børn&Unge Forvaltningen lovede
ifm. de "gamle sager" (medieomtale)
at der nu ville blive strammet op.
Lovbrud igen, igen.
SVIGT af et barn - beskæmmende.
RINGE.

Jur. Afd. | Svar 20.02.2017 13.36

Forvaltninger&styrelser begår LOVBRUD,
hvis/når INFOS kun medtages for at
styrke 'egne fordele', men udelades (bevidst)
når modpartens sag(er) kunne styrkes.

Formanden 20.02.2017 13.47

Flere kommuner benytter sig af lignende
kreativiteter, LOVBRUD. Senest
Udlændingestyrelsen ifm. udv. /
hjemsendelse af somalier.
Beskæmmende - LOVBRUD sker ofte

formanden | Svar 07.02.2017 07.31

Én ting er sikker - flere millioner er VÆK.
Od. K's embedsmænd kender reglerne.
De ér krystalklare & stadsdir. Stefan B. Andersen
har nu et forklaringsproblem.

formanden 07.02.2017 08.13

KUK-KUK'kerriet fortsætter. Utroligt nok - "INTET LÆRT"
Kocerter støttes Ulovligt. SENEST :
Den højtprofilerede ROBOT-messe : KONKURS 12/1-17.
HVOR ér pengene ?

Jur. Afd. | Svar 07.02.2017 07.14

Sikkert FLERE personer har vidst, hvad der skete.
Embedsmænd samt flere politikere ?
HVEM vidste HVAD ? HVORFOR reagerede INGEN ?
Placering af ANSVAR - TAK.

Jur. Afd. | Svar 07.02.2017 06.51

KUK-KUK i Kommunekronerne i Odense.
Anker Boye burde have vidst støtte til OSE var Ulovlig.
Særbehandling, igen, nu 8,5 mio. til Arena Fyn.
Ejer : Odense Sport

Jur. Afd. 07.02.2017 06.58

Odense Kommune bruger skattekroner, ulovligt, til at støtte
lokale virksomheder. Som tidligere.
Bør få konsekvenser - OSE, OB, koncerter med mere.
Beskæmmende !

Jur. Afd. | Svar 06.02.2017 17.34

Byretsdom 6/2-17.
Odense Kommune 'snød' - ifm. salg af flere byggegrunde - flere købere.
"Smuk natur m/ landlige omgivelser".
FAKTA : Flere grunde Usælgelige.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

09.03 | 19:00

Børn&Unge Forvaltningen lovede
ifm. de "gamle sager" (medieomtale)
at der nu ville blive strammet op.
Lovbrud igen, igen.
SVIGT af et barn - beskæmmende.
RINGE.

...
09.03 | 18:50

LOVBRUD :
Od. Komm., B&U Forvaltningen,
var 8 dage om ifm. børnesag,
at få afholdt samtale m/barnet.
Serviceloven siger 24 timer, 1 døgn.
Barnets RET krænket.

...
20.02 | 13:47

Flere kommuner benytter sig af lignende
kreativiteter, LOVBRUD. Senest
Udlændingestyrelsen ifm. udv. /
hjemsendelse af somalier.
Beskæmmende - LOVBRUD sker ofte

...
20.02 | 13:36

Forvaltninger&styrelser begår LOVBRUD,
hvis/når INFOS kun medtages for at
styrke 'egne fordele', men udelades (bevidst)
når modpartens sag(er) kunne styrkes.

...
Du kan lide denne side